New large contract for APAXA

gaute News

We are proud to announce that APAXA will be involved in delivering and installing a large part of the new treatment plant for Fiven Norway in Lillesand.

The treatment plant will clean sulfur and dust from furnaces in the production hall located north of Lillesand. The treatment plant is scheduled to be put into operation by New Year.
We are well under way with the planning and have started with the production of the equipment to be installed during the summer of 2021. It has been a long and good process to close this contract according to Tommy Heggland Bolsøy, CEO of APAXA. We are pleased to have secured an important and exciting project for the next six to seven months. APAXA will be keeping the pressure up for the last remaining project period, because as we all know it is the end result that counts.
Fiven is helping to accelerate and facilitate new revolutionary treatment technology. We are also positive that this may become an industry standard for the future. An important contribution considering the «green shift» that is in focus globally today, Tommy concludes.

Ny stor kontrakt til APAXA
APAXA er stolte over å kunne meddele at vi skal være med på å levere og installere en stor del av det nye renseanlegget for Fiven Norge i Lillesand.

Renseanlegget skal rense svovel og støv fra ovner i produksjonshallen som ligger nord for Lillesand sentrum. Renseanlegget er planlagt satt i drift innen nyttår.
Vi er allerede godt i gang med planleggingen og har startet opp med produksjon av utstyret som skal installeres i løpet av sommeren 2021. Det har vært en bra prosess å få inn denne jobben ifølge Tommy Heggland Bolsøy, daglig leder i APAXA. Vi er glade for å ha sikret oss en viktig og spennende jobb de neste seks-syv månedene, men det som nå gjenstår blir å holde fokus og motivasjon oppe til alt er levert. Det er herfra og inn som gjelder. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.
Fiven er med på å fremskynde og tilrettelegge for ny revolusjonerende renseteknologi. Vi ser heller ikke bort fra at dette kan bli en bransjestandard for fremtiden. Et viktig bidrag med tanke på det grønne skiftet som er i vinden om dagen, avslutter Tommy.