3D Skanning for analyse av gulvflathet

January 5, 2023
 / 
Anders H. Holm
 / 

I skrivende stund finner du Apaxas kontorer og 3D-lab på Sagmyra i Kristiansand. Nylig utførte vi et spesifikt 3D-skanningsoppdrag i en lagerbygning like ved for å demonstrere nøyaktig og muligheter med 3D skanning.

Gulvets flathet og jevnhet er kritiske faktorer for å sikre sikkerheten og funksjonaliteten til ethvert anlegg. Disse egenskapene påvirker stabiliteten til maskiner og utstyr og sikkerhet og komfort til ansatte og besøkende. Gulvplanhet refererer til hvor glatt eller jevn en overflate er. Det er definert som overflatens avvik fra en plan overflate.

Tidligere ble gulvets flathet og planhet typisk evaluert ved hjelp av en 2D-laser eller annet tradisjonelt måleverktøy. Disse metodene kan ha begrensninger i innhentet data og kan være både tidkrevende og arbeidskrevende.

3D-skanningsteknologi har revolusjonert måten gulvets flathet og planhet analyseres på. 3D skannerne kan raskt og nøyaktig måle overflateavvik i tre dimensjoner. Dette gir mulighet for en mer omfattende og detaljert analyse av gulvoverflaten.

En av de største fordelene med å bruke 3D-skanning er muligheten til å få en stor mengde med svært nøyaktige data. Skannerne vi benytter kan måle overflateavvik med en nøyaktighet på opptil 1 mm. Dette gir mulighet for en mer detaljert analyse av gulvoverflaten og kan bidra til å identifisere områder som kan kreve korrigering.

3D-skanning er også svært allsidig. 3D skanning kan brukes på en rekke overflater, som for eksempel betong, tre og fliser, men også løsere masser som sand, grus og også gress! Dette gjør dem egnet for bruk i et bredt spekter av fasiliteter, inkludert varehus, fabrikker og kontorbygg, samt omkringliggende områder utendørs. En annen fordel med 3D-skanning er muligheten til raskt å samle inn data, både måledata og bildedokumentasjon. Vi skanner store områder på kort tid, noe som sparer tid og arbeidskostnader.

Visualisering med avviksfargekart

3D data av gulvet analyseres og brukes til å utarbeide detaljerte rapporter som kan inkludere avviksfargekart, som gir en visuell representasjon av overflatens avvik fra en plan overflate.

I dette eksemplet med en lagerhallpå 650 kvadratmeter ser vi at gulvet i sin helhet befinner seg innenfor en toleranse på 21mm – altså kan vi tenke oss at hele dette gulvet befinner seg innenfor to teoretiske plan med en avstand på 21mm. Herfra er det naturligvis gulvets eier å avgjøre om dette er tilfredstillende for det bruksområdet lagerhallen skal ha i fremtiden.

Totalt sett er 3D-skanning et kraftig verktøy for å analysere gulvets flathet og jevnhet. Den gir svært nøyaktige data, sparer tid og arbeidskostnader, og er allsidig nok til å brukes i en lang rekke fasiliteter. Hvis du ønsker å sikre sikkerheten og funksjonaliteten til anlegget ditt, bør du vurdere å bruke 3D-skanning for å analysere gulvets flathet og jevnhet.

Related articles

Photo of Ny produksjon av gamle deler

Ny produksjon av gamle deler

Bruk av 3D skanning for å produsere deler som ikke har et produksjonsunderlag har blitt stadig mer vanlig i moderne produksjonsteknologi. Ved hjelp av 3D skanning kan man enkelt og
Read more
Photo of 3D skanning eldre bygninger og bygningsdetaljer

3D skanning eldre bygninger og bygningsdetaljer

3D-skanning av eldre bygninger og hus er et verdifullt verktøy for å bevare historisk arkitektur og gjenskape detaljerte bygninger for fremtidig bruk. 3D skanning er en metode for å fange
Read more
Photo of 3D Skanning for analyse av gulvflathet

3D Skanning for analyse av gulvflathet

I skrivende stund finner du Apaxas kontorer og 3D-lab på Sagmyra i Kristiansand. Nylig utførte vi et spesifikt 3D-skanningsoppdrag i en lagerbygning like ved for å demonstrere nøyaktig og muligheter
Read more