3D skanning eldre bygninger og bygningsdetaljer

January 28, 2023
 / 
Anders H. Holm
 / 

3D-skanning av eldre bygninger og hus er et verdifullt verktøy for å bevare historisk arkitektur og gjenskape detaljerte bygninger for fremtidig bruk. 3D skanning er en metode for å fange detaljene og måle fysiske dimensjoner av en struktur ned til millimeteren.

Når punktskydata er fanget, kan det deretter konverteres til 3D-modell ved hjelp av spesialisert programvare. Dette innebærer å ta individuelle punkter i punktskyen og koble dem sammen for å danne en sammenhengende, tredimensional representasjon av bygningen. Det resulterende modellen kan deretter viderebearbeides og redigeres for å skape en mer nøyaktig representasjon av bygningens detaljer.

I tillegg til å lage 3D-modeller, kan punktskydata også brukes til å utarbeide tegninger av bygningen eller spesielle bygningsdetaljer. Disse kan brukes til arkitektonisk planlegging, konstruksjon eller til og med for historisk dokumentasjon. CAD-modeller kan også brukes til å lage nøyaktige gjengivelser av bygningen, som kan brukes til å visualisere bygningen i forskjellige belysning eller med forskjellige materialer.

En stor fordel ved å bruke 3D-skanning for å bevare eldre bygninger og hus, er at det gjør det mulig å isolere og gjenskape spesifikke bygningsdetaljer. For eksempel kan en skanner fange opp detaljer som søyler, bærebjelker, takbjelker, vinduer og dører, som deretter kan konverteres til separate 3D-modeller.

Dette gjør det enkelt å lage nøyaktige tegninger av disse detaljene, som kan brukes i produksjonen av nye kopier av detaljene. For eksempel kan en gjenskapt utvendig vindusomramming brukes til å erstatte en skadet eller ødelagt vindusomramming i den opprinnelige bygningen. Dette kan være svært nyttig for å bevare de opprinnelige detaljene i en bygning, spesielt når det er svært vanskelig å finne passende erstatninger på annen måte.

3D-skanning gjør denne prosessen effektiv ved at det både gir en høy grad av nøyaktighet i målingene samt en stor mengde målinger. I motsetning til tradisjonelle metoder for å ta mål, som å bruke et målebånd eller et laseravstandsmåler, gir 3D-skanning et mye mer detaljert bilde av bygningen og dens detaljer. Dette gjør det mulig å generere nøyaktige 3D-modeller og tegninger, noe som gir en stor fordel når det gjelder å bevare og gjenskape bygningsdetaljer.

Samlet sett er 3D-skanning et kraftfullt verktøy for å bevare historien og detaljene i eldre bygninger og hus. Ved å konvertere punktskydata til 3D-modeller,  CAD-modeller og tegningsunderlag, er det mulig å skape nøyaktige og detaljerte representasjoner av disse strukturene for bruk i fremtidige prosjekter og bevaringsinnsatser.

 

Related articles

Photo of Ny produksjon av gamle deler

Ny produksjon av gamle deler

Bruk av 3D skanning for å produsere deler som ikke har et produksjonsunderlag har blitt stadig mer vanlig i moderne produksjonsteknologi. Ved hjelp av 3D skanning kan man enkelt og
Read more
Photo of 3D skanning eldre bygninger og bygningsdetaljer

3D skanning eldre bygninger og bygningsdetaljer

3D-skanning av eldre bygninger og hus er et verdifullt verktøy for å bevare historisk arkitektur og gjenskape detaljerte bygninger for fremtidig bruk. 3D skanning er en metode for å fange
Read more
Photo of 3D Skanning for analyse av gulvflathet

3D Skanning for analyse av gulvflathet

I skrivende stund finner du Apaxas kontorer og 3D-lab på Sagmyra i Kristiansand. Nylig utførte vi et spesifikt 3D-skanningsoppdrag i en lagerbygning like ved for å demonstrere nøyaktig og muligheter
Read more