3D Skanning for analyse av gulvflathet

Anders H. Holm 3D Scanning

I skrivende stund finner du Apaxas kontorer og 3D-lab på Sagmyra i Kristiansand. Nylig utførte vi et spesifikt 3D-skanningsoppdrag i en lagerbygning like ved for å demonstrere nøyaktig og muligheter …